Virkeligheten er preget av sterk konkurranse om oppmerksomheten. Er det da nødvendig, mulig, eller ønskelig, i en bygdeutviklingssammenheng, å dyrke det smale for å bli lagt merke til?

I artikkelen ?Books, Branding and Boundary Objects: On the Use of Image in Rural Development? tar Jostein Vik og Mariann Villa for seg det som kan kalles ?imagebasert? bygdeutvikling.

En rekke initiativ de siste åra kjennetegnes av at det konstrueres nokså smale, sære eller bisarre rurale image. Et eksempel er byen Nederland i Colorado, der det arrangeres en årlig ?Frozen Dead Guy Day?- festival til minne om en død mann som er frosset ned med håp om at han en gang kan vekkes opp igjen. Er det nødvendig å gå så langt for å bli lagt merke til? 

I artikkelen tar forfatterne et nærmere blikk på imaget Fjærland i Sogn og Fjordane har skapt av seg selv som en liten, rolig og pittoresk bokby. Vik og Villa ser på hvilke egenskaper et image må ha for å kunne fungere i en rural sammenheng. Derfor ser de også på hvilke holdninger ulike mennesker i bygda har til imaget og prosessene rundt det. Videre drøfter de om det bare
er bildet av bygda som endres, eller om et nytt image også gjør noe med fundamentalt med bygda. 

Artikkelen står på trykk i Sociologia Ruralis Vol 50(2)156-170.
Sociologia Ruralis Vol 50(2)156-170. 

Foto: Den norske bokbyen/Trond J. Hansen 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.