I samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer Bygdeforskning en samling på forsknings- og kompetanseprosjektet ?Bioenergi og forsyningskjeder? 27.-28. april 2010. Samlinga omfatter presentasjon av virksomheter som dels produserer og dels anvender bioenergi.

Deltagerne skal blant annet se nærmere på et case i Møre og Romsdal hvor en skogeier leverer oppvarming til skoler i kommunen basert på kratt- og rydningsvirke. Samlingen omfatter også et besøk ved Europas største fabrikk for produksjon av trepellets som nylig er bygd på Averøya ? drevet av selskapet Biowood Norway. Professor Bengt Hillring, Høgskolen i Hedmark og Sveriges Lantbruksuniversitet skal i den sammenheng gi en forelesning om trepellets som internasjonal handelsvare.

Mer informasjon knyttet til samlingen: 
Prosjektet 
“Analyse av forsyningskjeder for bioenergi”
Rapporten “Bioenergi mellom nasjonal politikk og regional variasjon. En sammenlignende studie av omfang og drivkrefter i Hedmark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag”. 

Fullstendig program: 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.