Ferske tall fra Bygdeforsknings undersøkelse "Trender i norsk landbruk 2010" viser et markert fall i andel bønder som forventer en bedret gårdsøkonomi i de kommende fem år.

I 2008 var det 36 prosent av bøndene som hadde forventninger til at 
det økonomiske resultatet fra gårdsdrifta ville utvikle seg i positiv retning de neste fem år. To år senere er andelen redusert til 21 prosent. Samtidig har andelen som tror økonomien vil utvikle seg i negativ retning kommende fem år økt fra 23 prosent i 2008 til 34 prosent i 2010. 

Positiv inntektsmessig utvikling 
Samtidig viser undersøkelsen at andelen bønder som opplever at inntekten fra gårdsdrifta har utviklet seg i positiv retning har økt fra 11 prosent i 2002 til 24 prosent i 2010. Andelen som opplever at inntekten har gått i negativ retning er redusert med 27 prosentpoeng i samme periode ? fra 69 prosent i 2002 til 42 prosent i 2010. Selv om det er en vesentlig større andel av norske bønder som i dag opplever at inntekten fra gårdsdrifta utvikler seg i negativ retning (42%) enn som opplever at den går i positiv retning (24%), er det generell inntrykket at utviklingen går i en mer positiv retning inntektsmessig for norske bønder. 

Om Trender i norsk landbruk
Norsk senter for bygdeforskning har siden 2002 gjennomført undersøkelsen “Trender i norsk landbruk”, og undersøkelsen gjøres hvert annet år. Undersøkelsen kartlegger ulike økono­miske, sosiale og kulturelle forhold i norsk landbruk, med vekt på bøndenes subjektive vurderinger ? blant annet deres vurderinger av den økonomiske situasjonen. 

Flere funn fra 2010-undersøkelsen vil presenteres i tiden som kommer. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.