Konferansen "Inn på tunet - mellom velferd og næring" arrangeres i Trondheim 25. og 26. mai. Bygdeforskning er medarrangør.

?Inn på tunet? er en voksende næring innenfor landbruket Mange bønder ønsker å bruke gården som arena for utvikling av tjenestetilbud innenfor helse og velferd. 
I forbindelse med denne utviklingen er innovasjon og forskning viktig ? noe som også gjenspeiler seg i konferansens hovedtema. 

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Ola T. Heggem skal holde åpningsforedraget. Flere norske og internasjonale foredragsholdere gjester også konferansen. 

En av foredragsholderne er Bygdeforsknings Jostein Vik. Han har forsket på Inn på tunet ved flere anledninger: Under konferansen vil han ha et innlegg der han tar for seg på ?Inn på tunet? som et møtested mellom aktører med svært ulike innganger. 

I tillegg til plenumsforedrag blir det parallelle sesjoner med følgende tema: 
Inn på Tunet for eldre ? mestring, mulighet og mening 
Inn på Tunet / Grønt Arbeid – mestring og aktivitet i et brukerperspektiv 
Inn på Tunet Integrering? en mulighet for kvalifisering og deltakelse 
Inn på Tunet skole ? en arena for læring og mestring

Mer informasjon om konferansen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Bak konferansen står Trondheim Kommune, Kommunenes Sentralforbund (KS), NAV, Norges Vel, Innovasjon Norge, Sør-Trøndelag Bondelag og Norsk senter for bygdeforskning. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.