Bygdefolket i distriktskommuner med mange hytter jevnt over er positive til hyttefenomenet i bostedskommunen viser resultatene fra spørreundersøkelsen "By, bygd og fritidsboliger 2008" som ble gjennomført vinteren 2008.

Notatet “Bygdefolks syn på hytte-boomen” viser også at det positive synet på hyttefenomentet ikke minst gjelder i bygder hvor lokale aktører har en direkte økonomisk gevinst av hytteutbyggingen, så som grunneiere og selvstendig næringsdrivende som har hyttefolket som kunder. Samtidig er det også mange som mener at gevinstene av hyttebyggingen er begrenset, og en betydelig andel er skeptisk til videre hytteutvikling i bostedskommunen.

Notatet, som du kan laste ned her, gir en presentasjon av de empiriske resultatene fra spørreundersøkelsen. 

Les også sak i Nationen (s.14 og 15):

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.