En ny rapport fra prosjektet ?Kjærlighet i landbruket ? en risikosport?? viser at en større andel bønder er gift sammenlignet med befolkningen for øvrig. En tendens er imidlertid klar: En større og større andel bønder bryter ut av ekteskapet.

Rapporten ?Sivil status i landbruket. Ekteskap, samboerskap og skilsmisser? bygger på tall fra Statistisk sentralbyrå, og viser sivil status blant bønder i tillegg til en sammenligning mellom bønder og befolkningen. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet ?Kjærlighet i landbruket ? en risikosport?? hvor forskerne blant annet ser på hva som skjer i spennet mellom praktiske, økonomiske, eiendomsmessige faktorer ? og kjærligheten i landbruket. 

Tallene viser blant annet at:
Bøndene har en større andel gifte enn befolkningen (bønder: 66 %, befolkningen: 48 %) 
Bønder har en mindre andel skilte/separerte (bønder: 8 %, befolkningen: 12 %) 
Andelen skilte/separerte bønder har økt fra en prosent i 1979 til åtte prosent i 2007
Andelen samboere er den samme for bønder og befolkningen (10 %)
En større andel av samboende bønder har felles barn sammenlignet med samboere i befolkningen 

Statistikken viser også at det er relativt store fylkesvise forskjeller i sivil status blant bøndene: 
Rogaland og Sogn og Fjordane har den minste andelen skilte/separerte (6 %)
Den største andelen skilte/separerte finner vi i Finnmark (11 %) 
Den største andelen samboere finner vi i Nord-Trøndelag med 14 prosent
Den minste andelen samboende bønder finner vi i Aust-Agder med tre prosent

Rapporten viser videre forskjeller i sivil status i ulike aldersgrupper av bønder, og mellom bønder på ulike bruk (størrelse og driftsform).

Les mer om prosjektet “Kjærlighet i landbruket – en risikosport?”

Les sak om rapporten hos forskning.no. 

Last ned rapporten: 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.