17. juni overrekker Kulturrådet rapporten Kommunal kultursektor i endring til alle landets kommuner. Rapporten er skrevet av forsker Oddveig Storstad ved Bygdeforskning.

Rapporten “Kommunal kultursektor i endring” retter søkelyset mot sentrale endringstrekk i det kommunale kulturlivet ? fra økonomisk prioritering av kultur og organisering av kulturarbeid til aktiviteter, aktører og bruk av ulike kulturarenaer. Rapporten baserer seg på en omfattende spørreskjemaundersøkelse til kulturansvarlige i norske kommuner.

Målet med undersøkelsen er å gi en beskrivelse av situasjonen i norske kommuner og finne aktuelle endringsmønstre og identifisere nye eller sterkt voksende trekk i det lokale kulturlivet.

Er det for eksempel slik at kommunene prioriterer kultur like høyt som tidligere? 
Har den politiske sammensetningen av kommunestyret noen innvirkning på kulturbudsjettene? 
Og har den store veksten i antall festivaler de seneste årene noen innvirkning på kulturtilbudet i norske kommuner resten av året? 

Forskningsprosjektet Lokalt kulturliv i endring er finansiert av Norsk kulturråd, og setter fokus på vilkårene for kulturlivet i norske kommuner. Kommunal kultursektor i endring utkommer som en del av forskningsprosjektet. Rapporten tallfester flere av de endringstrekkene som kommer til syne i nærstudiene av Drammen, Storås og Kirkenes i boka Lokalt kulturliv i endring av Olaf Aagedal, Helene Egeland og Mariann Villa. 

Forskningsoppdraget har vært et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim og forskningsavdelinga ved Diakonhjemmet høgskole i Oslo. Forsker Oddveig Storstad ved Bygdeforskning har gjennomført surveyundersøkelsen og skrevet rapporten som ble presentert på et lanseringsseminar i Kulturrådet i Oslo 17. juni.

Her kan du les om, og laste ned boka “Lokalt kulturliv i endring”.

Last ned og les rapporten Kommunal kultursektor i endring her: 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.