Bygdeforskning skal i gang med et nytt forskningsprosjekt om arbeidsinnvandringen til norsk landbruk.

Tilstrømningen av utenlandsk arbeidskraft til landbruket har økt jevnt de siste 20 åra. I 1990 var det 3 300 utenlandske sesongarbeidere i jordbruket. I 2007 hadde dette økt til 27 000, og arbeidsinnvandrerne sto for om lag ti prosent av jordbrukets totale arbeidsinnsats. De siste ti åra har det også skjedd betydelige endringer i regelverket rundt arbeidskraftimport til landbruket

Det er under 50 000 bønder i Norge i dag. Samtidig vet vi at bygdesamfunnene ikke lenger tilbyr reservearbeidskraft for sesongarbeid og anna innleid arbeidskraft til landbruket. I denne situasjonen ? som er vedvarende ? er utenlandsk arbeidskraft løsningen på et arbeidskraftproblem for norsk landbruk. Det er imidlertid en løsning som kan innebære en rekke utfordringer. I prosjektet: ?Arbeidsinnvandring til landbruket ? arbeidskraftbehov, legitimitet og normalisering? skal bygdeforskning følge utviklingen av arbeidsinnvandringen, både med hensyn til omfang, holdninger og framtidige planer. 

Prosjektet er drevet av bygdeforskning og er støttet med midler fra avtalepartene i jordbruksforhandlingene (JA-midler). Prosjektet skal avsluttes ved utløpet av 2011. 

Prosjektleder er Jostein Vik

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.