"Trender i norsk landbruk" er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Bygdeforskning hvert andre år. 2010-materialet er nå tilgjengelig.

Trender i norsk landbruk ble gjennomført første gang i 2002, så 2010-undersøkelsen er den femte i rekken. Undersøkelsen gir blant annet et godt utgangspunkt for å identifisere nye problemstillinger innenfor landbruksforskningen. Funnene viser blant annet at det er en dalende optimisme blant bønder og at færre bønder ønsker å legge om til økologisk drift. 

Innholdet i rapporten består i all hovedsak av ukommenterte frekvenstabeller som gir en oversikt over hvordan deltagerne fordeler seg på de ulike svarkategoriene. Hensikten med å i første omgang publisere ukommenterte tabeller er å gjøre datamaterialet offentlig og tilgjengelig for alle interesserte. 

Formålet med Trendundersøkelsen er å etablere en kvantitativ database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Materialet skal også bidra til den generelle kunnskapsproduksjonen om norsk landbruk. Datamaterialet er en ressursdatabase om landbruket som brukes til å komplimentere og supplere forskning innenfor Bygdeforsknings prioriterte forskningsområder. 
Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Bygdeforskning.

Her kan du laste ned rapporten Trender i norsk landbruk. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.