Det er en økende interesse for gårdsturisme i Norge. Andelen som har besøkt en bondegård som tar imot turister er blitt fordoblet fra 1991 til 2007, og det viser seg at stadig nye befolkningsgrupper legger ferien til bygde-Norge.

Kvinner, barnefamilier, personer over 60 år og personer som bor i by er de som tradisjonelt har vært best representert blant de besøkende. Men dette mønsteret er i endring og nye grupper melder sin interesse. Blant annet er økningen i interesse størst blant de yngste aldersgruppene. 

En av forklaringene på den voksende interessen for å besøke gårdsturismeanlegg er at tilbyderne i større grad har et bredt tilbud som retter seg mot forskjellige målgrupper. Bedre markedsføring og økt tilgjengelighet kan også være viktige forklaringsfaktorer. 

De som besøkte en gård som tar imot turister sist sommer er også interessert i en lignende ferie neste år. Dette viser at mange av de besøkende sitter igjen med positive erfaringer. 

Disse funnene er publisert i artikkelen: A. Blekesaune, B. Brandth og M.S. Haugen (2010) : Visitors to Farm Tourism Enterprises in Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol.10, no. 1, 54-73 

Arbeidet inngår som en del av forskningsprosjektet “Naturbasert gårdsturisme”. Denne undersøkelsen bygger på data fra Synovate Norsk Monitor i perioden 1991-2007. 

Prosjektet “Naturbasert gårdsturisme” er finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidler over jordbruksavtalen, SpareBank1-SMN og Norsk Bygdeturisme og Gardsmat (NBG).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.