Etter flere år med jevn vekst i bruken av utenlandsk arbeidskraft i landbruket har antallet på arbeidsinnvandrere i landbruket nå gått merkbart ned.

Et nytt notat fra Bygdeforskning presenterer utviklinga i bruk av utenlandsk arbeidskraft. Notatet presenterer tall fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk fra 2004 til 2010.

? Hovedfunnene er at etter å ha steget til 27 000 i 2007 falt antallet arbeidsinnvandrere i landbruket til 19 000 i 2009. Det er viktig å merke seg at dette skjedde samtidig med at de siste formelle skrankene mot arbeidsinnvandring i landbruket forsvant. 

? I 2009 benyttet 7 800 gårdsbruk utenlandsk arbeidskraft, mot 8 900 gårdsbruk i 2007. 

? Arbeidsinnvandrerne sto for om lag 8 % av jordbrukets totale arbeidsinnsats i 2009, mot ca 10 % i 2007. I 2003 var tallet ca 4 %.

? Samtidig har den gjennomsnittlige lengden på arbeidsoppholdene økt fra 1.9 mnd i 2003 til 2.7 mnd i 2009. 

Notatet er en del av et prosjektet ? Arbeidsinnvandring til landbruket ? arbeidskraftbehov, legitimitet og normalisering? som er støtta av ?forskningsmidler over jordbruksavtalen? (JA).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.