I en artikkel i siste nummer av Norsk medietidsskrift viser stipendiat Trine Magnus at det har vært en sterk nedgang i avisenes dekning genmodifisert mat fra 1996 til 2008. I 2008 var temaet så å si fraværende. Dette til tross for at debatten om genmodifisering er aktuell og het i mange andre land.

 artikkelen analyserer og diskuterer Magnus hvorfor den offentlige debatten om genmodifisert mat er så godt som ikke-eksisterende i Norge.

Nyhetsverdier er knyttet til vesentlighet, identifikasjon, aktualitet og konflikter. En kan stille spørsmål om flere av disse kriteriene ikke lenger er til stede i forbindelse med genmodifisert mat. Det vil til enhver tid være en «indre» krets som er svært aktive med disse spørsmålene, og konflikter opprettholdes. Men det kan synes som om denne aktiviteten nå foregår på andre arenaer enn i Norges tre største aviser. 

Politiske saker og problemstillinger rundt risiko og usikkerhet er de viktigste temaene i avisartikler. Analysen viser at mediedekningen har variert, og at det var nesten fraværende i 2008. Ved fallende nyhetsverdi og aktualitet blant allmennheten, kan det synes som om genmodifisert mat har blitt en svart boks, et vitenskapelig faktum som ikke lenger diskuteres, men i stor grad tas for gitt.

Artikkelen kan leses i Norsk medietidsskrift nr. 3 2010, og for de som har tilgang til tidsskriftet via Internett kan den lastes ned her: https://www.idunn.no/ts/nmt/2010/03/art12 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.