På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet skal Bygdeforskning gjennomføre en utredning om ubebodde landbrukseiendommer. Sentralt i prosjektet står analyse av erfaringer fra ulike prosjekter som har arbeidet for økt aktivitet og bosetting på slike eiendommer.

I tillegg skal vi i prosjektet analysere et større kvantitativt datamateriale om ubebodde landbrukseiendommer for å få en bedre oversikt over disse eiendommene. Det gjelder blant annet kunnskap om lokalisering, tilstand, bruk, eiere og eierforhold. I dette arbeidet vil vi også sammenligne med bebodde landbrukseiendommer for å bedre få en forståelse av hva som er spesifikt ved de ubebodde landbrukseiendommene. Videre skal vi identifisere sentrale problemstillinger med sikte på økt aktivitet og utnyttelse av bosettingspotensialet på ubebodde landbrukseiendommer og identifisere faktorer som fremmer eller hemmer omsetning av ubebodde landbrukseiendommer.

Det finnes i dag ca 34 500 ubebodde landbrukseiendommer i Norge. Det vil si landbrukseiendommer som er bebygd med bolighus, men som ikke har fast helårs bosetting. 

Prosjektet avsluttes i mai 2011. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.