Det er oppnevnt nye medlemmer til Bygdeforsknings styre. Steinar Klev erstatter Christian Anton Smedshaug og Jostein Vik overtar plassen som en av to ansatterepresentanter etter Bjørn Egil Flø.

Steinar Klev er bonde, tidligere styremedlem i Norges Bondelag og fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag. Har er oppnevnt som styrerepresentant i Bygdeforsknings styre av Norges Bondelag. Norsk landbrukssamvirke oppnevner felles vararepresentant for Bondelagets og Bonde- og Småbrukarlagets representanter. Ny vara fra 2011 er Marit Skjelstad fra Tine.

Jostein Vik går inn som ny ansatterepresentant etter Bjørn Egil Flø med Mariann Villa som vara.

Mer om styret for Bygdeforskning finner du under fanen Om Bygdeforskning. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.