Boka Rurale brytninger gir et bilde av aktuelle brytninger i norske bygdesamfunn innenfor rurale liv, bruk og forvaltning av natur og landskap og brytninger knyttet til rural næringsvirksomhet. Boka er utgitt på Tapir Akademisk Forlag med Marit S. Haugen og Egil Petter Stræte som redaktører.

Rurale brytninger henvender seg til alle som er opptatt av og interessert i spørsmål som berører bygdesamfunn.

Gjennom ulike perspektiver presenterer 30 samfunnsforskere sine analyser av interessekonflikter og endringer som mange er opptatt av i dag, blant annet: brytninger mellom tradisjon og nyskaping, mellom bruk og vern, mellom ulike grupper, mellom individuelle og fellesskapets interesser, mellom sentrum og periferi, og mellom det lokale og det globale.
 
 
 
 Kapitteloversikt
1 På sporet av det rurale 
Marit S. Haugen og Egil Petter Stræte
2 Innflyttarplaga i bygdebyen revisited
Andreas Hompland
3 Ei klassereise frå bondesamfunn til akademia
Reidar Almås
4 Ekte mannfolk spiser ikke sushi?
Arve Hjelseth og Oddveig Storstad
5 Bygdeliv på glanset papir – rural idyll i livsstilsmagasinet LevLandlig
Nina Gunnerud Berg
6 Ute i naturen: Fortellinger om betydningen av friluftsliv for innflyttere i nord
Mai Camilla Munkejord
7 Idyll i hyttebygda? Lokalbefolkningens perspektiver
Johan Fredrik Rye og Maja Farstad
8 Hytta som møtestad – tilpassing og utfordring
Mariann Villa
9 Bruk og vern – brytninger om demokrati
Jostein Vik, Ingrid Bay-Larsen og Jørund Aasetre
10 Redd for rovdyr? Jakten på rovdyrkonfliktens materielle virkelighet
Katrina Rønningen og Arild Blekesaune
11 Sex, sprit og storokse. Marknaden i møte med den østerdalske elgjaktetos
Bjørn Egil Flø
12 Friluftslivets moralske landskap – trender og tradisjoner 
Frode Flemsæter, Katrina M. Brown og Frank Egil Holm
13 Pilegrim på tunet. Eit essay om turisme, vandring og vertskap
Odd Inge Vistad
14 Mellom vekst og bærekraft – gårdsturisme som balansekunst
Berit Brandth, Marit S. Haugen og Britt Kramvig
15 Merverdi i lokale kvaliteter? Erfaringer fra regionalt utviklingsarbeid i Valdres
Karoline Daugstad, Gunn-Turid Kvam og Svein Frisvoll
16 Holdninger til genteknologi i matproduksjonen: Prinsippfaste bønder og pragmatiske forbrukere!
Trine Magnus og Reidar Almås
17 Fra enfold til mangfold? Om veien til balansert kjønnssammensetning i Landbrukssamvirkets styrer
Hilde Bjørkhaug
18 Kvalitetsstrategier ved vekst – erfaringer fra fem nisjematbedrifter
Gunn-Turid Kvam og Trine Magnus
19 Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikk
Jostein Vik, Jahn Petter Johnsen og Signe Annie Sønvisen
20 Brytninger mellom konvensjoner
Egil Petter Stræte
 Boka kan bestilles fra Tapir Akademisk Forlag:
Trykk her for bestilling.
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.