H.M. Kongen har utnevnt Professor Reidar Almås til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Almås fikk overrakt dekorasjonen av fylkesmann i Sør-Trøndelag Kåre Gjønnes på en tilstelning i forbindelse med Bygdeforskningsdagen på Stjørdal 31. mars.

Reidar Almås er professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU. Han har gjort en stor samfunnsinnsats som forsker og institusjonsbygger, og har gitt vesentlige bidrag til at bygdesosiologi har fått en betydelig plass i Norge.
Han var initiativtaker til opprettelsen av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråds Bygdeforskningsgruppe, som senere ble Norsk senter for bygdeforskning. Senteret har en betydelig posisjon både nasjonalt og internasjonalt.
Almås har også et bredt internasjonalt engasjement, og er bl.a. sittende president i den internasjonale bygdesosiologiorganisasjonen (IRSA).
Gjennom 40 år har Almås vært en synlig og tydelig debattant og meningsdanner innen landbruk, distrikspolitikk og bygdenæringer. 
Han har også gjort en stor innsats i forskningsformidling og popularisering. For dette arbeidet mottok Almås i 1996 Allforskprisen, Trondheim kommunes forskningspris for god forskning og formidling.
Bygdeforskning gratulerer Reidar Almås med utnevnelsen!
Se bilder fra overrekkelsen her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.