Bygdeforsker Jostein Vik har sammen med Terje Solberg (førsteforfatter) skrevet artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift om bakgrunnen for finanskrisa på Island. Artikkelen forklarer den drastiske endringen i økonomisk politikk på Island i de to tiårene forut for finanskrisen i 2008, som igjen bidro til at Island ble så hardt rammet av finanskrisen.

Studien analyserer forholdet mellom økonomiske ideer og politiske løsninger på Island. Det argumenteres for at spesifikke økonomiske omstendigheter former ideene politikerne tar i bruk. Dette bidro, sammen med endringer i maktbalansen mellom de politiske partiene og fagforeningenes, til en omfattende aksept av neoliberale ideers og en påfølgende radikal endring i økonomisk politikk i neoliberal retning.
Ved å analysere forholdet mellom ideer, politikk og krise, søker denne artikkelen å oppnå en dypere forståelse av den pågående finanskrisen på Island.
Artikkelen er publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nr 1 2011. De som har adgang kan lese artikkelen i sin helhet her:  Finanskrisens bakteppe
 
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.