I artikkelen “Diversification and the entrepreneurial motivations of farmers in Norway”, som er publisert i Journal of small business management, tar Jostein Vik og Gerald McElwee for seg drivkrefter og motivasjoner for å starte med tilleggsnæring på gårdsbruk.

 
I artikkelen utvikler forskerne først en kategorisering av typer tilleggsnæring. De skiller mellom tilleggsnæringer på eller utenfor bruket og tilleggsnæringer som ligner eller ikke ligner på gårdsarbeid. Deretter ser de på variasjoner i hvilke drivkrefter og motivasjoner som ligger bak etableringen av de ulike typene av tilleggsnæringer. Datamaterialet de benytter er fra Trender i norsk landbruk 2008.
Oppsummert finner Vik og McElwee at det er en betydelig variasjon i hva som motiver for ulike typer tilleggsnæringer. Det er ikke slik at behov for ekstra inntekter er den eneste og viktigste motivasjonsfaktoren for alle bønder som starter tilleggsnæringer. Noen av funnene er at:
De som har startet med bare turisme er i større grad motivert av ønske om “å skape noe” enn “behov for ekstra inntekter”.
De som har startet med grønn omsorg er i stor grad motivert av ønske om å jobbe med mennesker.
De som driver tilleggsnæringer som leiekjøring, brøyting, og lignende er i stor grad motivert av ønsket om å kunne bli boende på bruket. 
Artikkelens referanse er: Vik, J. and G.McElwee 2011: Diversification and the entrepreneurial motivations of farmers in Norway, Journal of Small Business Management 49(3): 390-410  
De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-627X.2011.00327.x/abstract

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.