I siste nummer av Sociologia Ruralis har Lee-Ann Sutherland og Rob Burton en ny artikkel på trykk med tittelen Good farmers, Good neighbours? The role of cultural capital in social capital development in a Scottish farming community.

I Storbritannia har man i løpet av de siste tiårene hatt en gradvis nedgang i bøndenes inntekter. Dette på grunn av fallende råvarepriser og endringer i landbrukspolitikken. I studien som artikkelen bygger på undersøkes hvilke mer uformelle ressurser bøndene har tilgang til og som de benytter seg av for å redusere kostnadene. Sentralt i studien er hvordan denne sosiale kapitalen genereres og vedlikeholdes i jordbruksbygder. Ved hjelp av et konseptuelt rammeverk som er basert på Pierre Bourdieus konseptualisering av sosial og kulturell kapital, utforsker studien uformelle bytterelasjoner mellom bønder. Studiens caseområde er Upper Deeside i Scotland.
Sutherland og Burton finner at selv om kulturell kapital er viktig for tilgangen til sosial kapital, skaper forestillingen om hva det vil si å være en “god bonde” en barriere mot uformelt maskinsamarbeid blant storskala bønder. Dette knytter forskerne til den teknologiske tredemøllen som storskala bønder lett fanges inn i. Sosial kapital er imidlertid en viktig ressurs for bønder som driver i mindre skala. Dette gjelder spesielt for deres tilgang til arbeidskraft. I artikkelen konkluderes det med at det vil være vanskelig å øke den sosiale kapitalen i samfunn hvor arbeidskraft er en kostbar og knapp ressurs.
 
Sutherland, Lee-Ann and Rob J. F. Burton 2011: Good Farmers, Good Neighbours? The Role of Cultural Capital in Social Capital Development in a Scottish Farming Community. In Sociologia Ruralis, 51 (3) 2011
 
For de som har tilgang kan artikkelen leses her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9523.2011.00536.x/abstract;jsessionid=3717078201A17BC20694CFA4D96962BB.d03t01

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.