I artikkelen “The Norwegian coastal employment system: what it was and what it is”, publisert i Maritime studies (MAST) tar Jostein Vik, sammen med Signe Sønvisen og Jahn Petter Johnsen fra Fiskerihøgskolen for seg de endringene som har skjedd i det som Jentoft og Wadel i sin tid kalte kysten sysselsettingssystem.

 
Forskerne finner at dagens sysselsettingssystem er et endret nettverk sammenlignet med tidligere. Fiskerne og fiskebåtrederne er mer frikoblet fra de lokale kystsamfunnene. Dette gjelder i størst grad de største fiskefartøyene og i minst grad for de minste båtene og for fiskeriene lengst nord i landet. 
 
Datamaterialet som benyttes er fiskeriundersøkelsen Fiskerihøgskolen og Bygdeforskning sto bak i 2007.
 
Sønvinsen, S.A., J.P Johnsen og J.Vik 2011: The Norwegian coastal employment system: What it was and what it is. Maritime Studies 10 (1) 31-56
 
 
 
De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.marecentre.nl/mast/Sonvissen_et_al.html

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.