De mange fritidsboligene i distrikts-Norge setter et klart preg på de norske bygdesamfunnene - samtidig som den norske ruraliteten bidrar til å skape et sær-norsk hyttefenomen. Det skriver Johan Fredrik Rye og Nina Gunnerud i en ny artikkel om det norske hyttefenomenet.

 
Artikkelen trekker spesielt tre viktige faktorer i samspillet mellom bygdene og hyttefenomenet: Det svært spredte norske bosettingsmønsteret, den gode tilgangen på landarealer, tradisjonelle og nye mønstre for bygd/by-migrasjon og de norske forestillingene om den rurale idyllen.Artikkelen er en del av Norsk Geografisk Tidsskrifts spesialnummer om ‘Second Homes’ med Rye og Berg som gjesteredaktører. Rye, J.F. and N.G. Berg (2011) The second home phenomenon and Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift 65, pp. 126-136 De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00291951.2011.597873
Artikkelen “The second home phenomenon and Norwegian rurality” trekker spesielt fram tre viktige faktorer i samspillet mellom bygdene og hyttefenomenet: Det svært spredte norske bosettingsmønsteret og den gode tilgangen på landarealer, tradisjonelle og nye mønstre for bygd/by-migrasjon og de norske forestillingene om den rurale idyllen.
Artikkelen er en del av Norsk Geografisk Tidsskrifts spesialnummer om ‘Second Homes’ med Rye og Berg som gjesteredaktører. 
Rye, J.F. and N.G. Berg (2011) The second home phenomenon and Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift 65, pp. 126-136 
De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00291951.2011.597873

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.