Forholdet mellom lokalbefolkningen og hyttefolket er jevnt over godt i bygde-Norge, er et av hovedfunnene i den nye artikkelen 'Conflicts and contestations. Rural populations' perspectives on the second homes phenomenon' som er publisert i Journal of Rural Studies av Johan Fredrik Rye.

 
Bygdefolk vil likevel ikke ha alt for mange hytter i bygda. Samtidig er det et paradoks at stor nybygging av fritidsboliger gjerne fører til mer positive holdninger til hyttefenomenet i distriktskommunene, ettersom slik nybygging har positive økonomiske ringvirkninger for bygde-økonomien.Undersøkelsen bygger på data fra Bygdeforsknings spørreundersøkelse om fritidsboliger i bygde-Norge, der nesten 3000 nordmenn har gitt sine svar på spørsmål om hytter og hytteliv Rye, J.F. (2011) Conflicts and contestations. Rural populations’ perspectives on the second homes phenomenon. Journal of Rural Studies 27 (2011), pp. 263-274De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016711000246
Bygdefolk vil likevel ikke ha alt for mange hytter i bygda. Samtidig er det et paradoks at stor nybygging av fritidsboliger gjerne fører til mer positive holdninger til hyttefenomenet i distriktskommunene, ettersom slik nybygging har positive økonomiske ringvirkninger for bygde-økonomien.
Undersøkelsen bygger på data fra Bygdeforsknings spørreundersøkelse om fritidsboliger i bygde-Norge, der nesten 3000 nordmenn har gitt sine svar på spørsmål om hytter og hytteliv 
Rye, J.F. (2011) Conflicts and contestations. Rural populations’ perspectives on the second homes phenomenon. Journal of Rural Studies 27 (2011), pp. 263-274
De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016711000246
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.