Mange hytteeiere krever ulike former for innflytelse, rettigheter og privilegier i vertskommunen sin. Dette blir ikke alltid tatt godt imot av lokalbefolkningen, og i artikkelen "Rural residents’ opinions about second home owners’ pursuit of own interests in the host community" undersøker Maja Farstad hva som skal til for at fastboende kan akseptere hytteeieres fremming av egne interesser.

Analysen baserer seg på samtaleintervjuer med fastboende i fire ulike rurale hyttekommuner i Norge. Funnene indikerer at fastboende i høy grad kan akseptere det faktum at hytteeiere fremsetter ulike krav, så lenge tilstedeværelsen av hytteeiere oppfattes å medføre betydelige positive konsekvenser for lokalsamfunnet (økonomisk-materielle eller sosiale), og så lenge klasseforskjellene mellom hytteeiere og fastboende ikke oppleves å være for markante.
Når hytteeierne fremmer egne interesser uten at vertskommunen åpenbart nyter fordeler av hytteturismen, oppfattes gjerne hytteeierne som om de prøver å ta, uten å gi tilbake.
Basert på disse funnene argumenterer artikkelen for at det ikke først og fremst er motstridende interesser som skaper et konfliktfylt forhold mellom hytteeiere og fastboende: Det er ikke hva slags interesser hytteeierne fremmer som er mest relevant, men heller det at de fremmer sine interesser i det hele tatt, i tilfeller hvor fastboende ikke opplever at vertskommunen får noe igjen for hytteeiernes tilstedeværelse. Slik sett er det vesentlig at hyttekommunene evner å utnytte det økonomiske potensialet som ligger i hytteutvikling, da dette også vil kunne ha en positiv innflytelse på det sosiale klimaet i hyttekommunene.
 
Farstad, M. (2011) Rural residents’ opinions about second home owners’ pursuit of own interests in the host community. Norsk Geografisk Tidsskrift 65, pp. 165-174
 
De som har tilgang kan lese artikkelen her:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00291951.2011.598551

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.