Våre moderne sosiale og økologiske problemer, inkludert klimaendringer, høye oljeforbruk og matsikkerhet, nødvendiggjør løsninger som bygger på flerdisiplinær kunnskap. Hver disiplin synes isolert sett å være ute av stand til å gi, og muligens også ute av stand til å tilby, den nødvendige kunnskapen. I artikkelen “Defining Terms for Integrated (Multi-Inter-Trans-Disciplinary) Sustainability Research” diskuterer Paul Stock og Rob Burton hvordan forskere på feltet kan kategorisere sin forskning for å skape en felles forståelse på tvers av disipliner.

Den økende forekomsten av multi-, inter- og transdisiplinær (MIT) forskningsprosjekter viser at det er en anerkjennelse av behovet for og nødvendigheten av flerdisiplinær kunnskap.  Men som både litteratursøk og våre egne erfaringer tilsier er det fortsatt ikke bygget noen bro mellom de vitenskapelige disiplinene. I artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Sustainability, undersøker Stock og Burton skillet mellom tre kategorier for integrert forskning (flerfaglig, tverrfaglig og transdisiplinær) og reflekterer over hvordan forskere på feltet kan kategorisere sin forskning for å skape en felles forståelse på tvers av vitenskapelige disipliner.
Paul Stock er forsker ved Centre for the Study of Agriculture, Food and Environment and Department of Sociology ved Universitetet i Otago, New Zealand.
Stock, P. og R.J.F. Burton 2011: Defining Terms for Integrated (Multi-Inter-Trans-Disciplinary) Sustainability Research. I Sustainability 2011, 3 (8): 1090-1113
Artikkelen kan leses her: https://www.mdpi.com/2071-1050/3/8/1090/

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.