I artikkelen "The uplands after neoliberalism? – The role of the small farm in rural sustainability" som er publisert i Journal of Rural Studies, diskuterer Mark Shucksmith og Katrina Rønningen situasjonen for små gårdsbruk med utgangspunkt i situasjonen i Norge og Skottland.

I den teknologiske, økonomiske og politiske prosessen med å skape et effektivt og rasjonelt landbruk, har små gårdsbruk har vært sett som utdøende over hele den vestlige verden. Det faktum at så mange likevel av disse gårdsbrukene fortsatt eksisterer, er et vel så interessant fenomen som det å forklare hvorfor så mange legges ned. Artikkelen gir en gjennomgang av utviklingen i Skottland og Norge, med eksempler fra det skotske crofting, som har elementer fra et husmannssystem, og den norske situasjonen med stor andel små bruk og tilhørende reguleringer og lovgivning. I begge tilfellene spiller ulike former for mangesysleri en stor rolle.
Artikkelen konkluderer med at små bruk kan ha vel så stor betydning for bosetting og aktivitet i distriktene som store. Videre kritiseres både EUs og norsk landbrukspolitikk for å skyve vakre kulturlandskap som assosiert med små gårdsbruk, foran seg i legitimeringen av subsidier som i stor grad går til de store enhetene, og som i mindre grad bidrar til å ivareta miljøverdier. Fordi det anses som mer legitimt å knytte overføringer til landbrukets betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold, enn til de sosiale og kulturelle aspektene ved distriktsbosettingen, blir virkemidlene mindre treffsikre. Forfatterne spør om det i lys av en økende global kriseforståelse, spesielt i forhold til bank- og finanskrisen, kan bli et klima for en mer kritisk og åpent fundert debatt om det potensialet små landbrukseiendommer i distriktssamfunn har for å bidra til en mer bærekraftig utvikling, sosialt, kulturelt og miljømessig.
Mark Shucksmith er professor ved School of Architecture, Planning & Landscape ved Newcastle University, Storbritannia.
Shucksmith, M. og K. Rønningen 2011: The uplands after neoliberalism? – The role of the small farm in rural sustainability. Journal of Rural Studies 27 (2011) 275-287
De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016711000222

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.