Bygdeforskning har utvidet med tre nye ansatte. Heidi Vinge er ansatt som forskningsassistent og Rob Burton og Lars Rønning er begge nye seniorforskere ved sentret.

Lars Rønning har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø fra 2008 og er fra 1. september 2011 ansatt som seniorforsker ved Bygdeforskning. Hans spesialområder er entreprenørskap, næringsutvikling og bygdeutvikling. Rønning kommer fra en tilsvarende stilling ved Nordlandsforskning i Bodø hvor han var ansatt siden 2002, kun avbrutt av en periode som stipendiat ved daværende Høgskolen i Bodø. Lars Rønnings doktoravhandling tar for seg betydningen av sosial kapital for ruralt entreprenørskap. Med entreprenørskap som kjernekompetanse har han studert nyskaping på norske gårdsbruk, innovative bygdemiljøer og kommunens rolle i næringsutviklingsarbeidet. Rønning har i senere år medvirket i forskningsprosjekter som inkluderer generasjonsskifte i landbruket, landbrukets tilpasning til klimaendringer, bruk og vern av vernede områder, samt evalueringer av en rekke offentlige næringsrettede virkemidler.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.