Kystskogbruket sine temadager går i år av stabelen i Molde 1. og 2. desember 2011. Midtveis-erfaringer fra forskningsprosjektet “Fra ti til en — eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket”, er ett av konferansens to bein.

Det andre beinet er en SINTEF-utredning om tømmerkaier langs kysten. Vansker med eiendomsstruktur og kaiproblematikk er to utfordringer på hver sin ende av tømmerlogistikken.  De henger imidlertid sammen: Skogeieres tømmeromsetning er knyttet til en løsning på kaispørsmål, og optimal bruk av kaier forutsetter en løsning på vanskene med eiendomsstrukturen.
Detaljert program med påmelding legges ut fra uke 43. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.