16. oktober er den internasjonale matvaredagen. Dagen markeres med et debattmøte på temaet Mat, miljø og fattigdom på Suhm-huset MANDAG 17. OKTOBER kl. 18.00. Innledere er Kaare M. Bilden og Christian Anton Smedshaug. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Bygdeforskning ønsker velkommen sammen med FN-sambandet, Bondelaget og NTNU.

Det andre beinet er en SINTEF-utredning om tømmerkaier langs kysten. Vansker med eiendomsstruktur og kaiproblematikk er to utfordringer på hver sin ende av tømmerlogistikken.  De henger imidlertid sammen: Skogeieres tømmeromsetning er knyttet til en løsning på kaispørsmål, og optimal bruk av kaier forutsetter en løsning på vanskene med eiendomsstrukturen.
Detaljert program med påmelding legges ut fra uke 43. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.