Det er mange, ulike og nye typer av skogeiere. Det gir utfordringer for realisering av norsk skogpolitikk. Som et ledd i arbeidet med å møte denne utfordringen, har en gruppe forskere, deriblant Gro Follo og Jostein Vik fra Bygdeforskning, søkt EU om midler til prosjektet “Forest ownership changes in Europe: Consequences for management and policy”.

Temaet er høyst relevant for norsk skogbruksvirkelighet og er direkte relatert til problemfeltet som forskningsprosjektet “Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket” omfatter. Søknaden er sendt fra European Forest Institute sitt regionskontor for Sentral- og Øst-Europa ved. dr. Gerhard Weiss, og er en pre-søknad om såkalt COST-Action-midler.
Hvis “Forest ownership changes in Europe” får midler, skal prosjektet blant annet undersøke nye forvaltningstilnærminger for nye skogeiertyper, studere effektive politiske virkemiddel ved hjelp av en komparativ analysetilnærming og gi anbefalinger for skogrelatert politikk, skogbruksforvaltningspraksis, utdanning og forskning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.