Kystturismen utvikler seg i Norge, men det er utfordringer når det gjelder lønnsomhet og profesjonalitet. Økt samarbeid mellom store og små aktører kan utvikle næringen videre. Hvordan dette kan gjøres utforskes i et nytt prosjekt hvor Bygdeforskning samarbeider med blant andre Nofima, Hurtigruten og Eksportutvalget for fisk.

Kystturismen er i utvikling og omsetter for betydelige beløp. Samarbeid mellom aktører kan gi nyskaping og økt lønnsomhet for denne næringen. Fiskeri- og kystdepartementet understreker behovet for å stimulere samarbeid mellom fiskeri- og sjømatnæringen på den ene siden og turistnæringen på den andre. Samarbeid mellom disse næringene vil styrke Norge som turistmål og som en vellykket sjømatproduserende nasjon. I tillegg til slikt tverrsektorielt samarbeid er det viktig å øke samarbeidet mellom små og store så vel som rurale og urbane aktører innen kystturismen. Imidlertid har få studier blitt publisert om utvikling av kystturisme under betingelser som råder i Norge. Dette prosjektet (“CoastTour”) vil bidra til kunnskap ved å samle og systematisere empiriske data og gjøre analyser av viktige aspekter ved samarbeid i utviklingen av kystturisme.
Hovedmålet i prosjektet er å besvare forskningsspørsmålet: Kan samarbeid mellom aktører på tvers av næringer, størrelse og urban-rural lokalisering føre til utvikling i kystturismen?
For å belyse dette spørsmålet skal følgende underspørsmål besvares:
Hvis samarbeid spiller en rolle, hvilke former for samarbeid eksisterer og er hensiktsmessige? Hvordan er samarbeidet strukturert? Er samarbeidet omfattende og stabilt eller preget av tilfeldigheter og midlertidighet? Hvilke holdninger og erfaringer har aktørene når det gjelder samarbeid?
Hvordan kan samarbeid påvirke tilbudet fra kystturismen (produktet) i form av produkt kombinasjoner (”totalt produkt”), kvalitet og differensiering i forhold til ulike kundegrupper? Har samarbeid innflytelse på salget?
På hvilke måter kan samarbeid utvikle og forbedre kundegrunnlaget? Leder samarbeid til identifisering av nye markeder og kontakt med nye kundesegmenter? Påvirker samarbeid antallet og typen av besøkende?
Hva karakteriserer rammebetingelsene for samarbeid i kystturismen? Hva er de viktigste barrierene og suksess-faktorene? Hva kan aktørene selv gjøre for å oppnå bedre samarbeid? Hvordan kan rammebetingelsene utvikles og tilpasses?
Hovedmetoden for å samle empiriske data er casemetoden. Prosjektperioden er tre år, 1. juli 2011 til 30. juni 2014. Prosjektet ledes av Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim og drives i samarbeid med forskningsinstitusjonen Nofima i Tromsø. Prosjektet involverer også Simon Fraser University i Vancouver og norske brukerpartnere: Hurtigruten, Rica Nidelven Hotel, Forum for Visningsanlegg i Havbruk, NHO Reiseliv og Eksportutvalget for fisk. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.