Resultater fra to forskningsprosjekter om ulike sider ved hytteliv og forholdet mellom hyttebefolkning og lokalsamfunnet er sammenstilt i en ny populærvitenskapelig publikasjon.

Publikasjonen er en del av prosjektene “Andrehjemsfenomenet og nye bygdekonflikter. Konsekvenser av flere deltidsbosatte i bygde-Norge” og “Rural mobilitet”. De to prosjektene belyser ulike sider ved den kraftige veksten i nordmenns anskaffelser og bruk av forskjellige typer fritidsboliger.
Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd, og i prosjektene samarbeides det med forskere ved Geografisk institutt, NTNU, University of Wisconsin-Madison og Agderforskning i Kristiansand.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.