Programmet til konferansen “Fra eiendomsstruktur til tømmerkaier i Kystskogbruket” er nå kommet. På Kystskogbrukets temadager i Molde 1. og 2. desember i år, er følgeforskningsprosjektet “Fra 10 til 1” en av to ingredienser. Midtveis i prosjektperioden presenterer bygdeforsker Gro Follo funn og legger opp til diskusjon basert på funnene.

Temadagene har felles overbygning, start og slutt. Forskningsprosjektet “Fra 10 til 1 – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket”, er viet mest tid 1. desember. 2. desember er det viet mest tid til en SINTEF-utgreiing om tømmerkaier og hva en skal fokusere på fremover når det gjelder virkesterminaler i kystskogbruket.
 
Kystskogbruket har store utfordringer når det gjelder eiendomsstruktur og infrastruktur. Vanskene med eiendomsstrukturen er grunnet i at fylkene fra og med Rogaland til og med Finnmark har omtrent like mange skogeiendommer som innlandsfylkene, men gjennomsnittseiendommen er mindre, teigblandingen mer utbredt, kulturen for skogbruk dårligere utviklet — og nå er fylkenes store areal med skogreist skog snart hogstmoden.
 
I “Fra 10 til 1” studerer forskere fra Bygdeforskning og Norsk institutt for skog og landskap samarbeidsløsninger og organisering som utløsende for aktivitet på skogeiendommene.  På temadagene i Molde legger Follo frem funn fra tre runder med datainnsamling. Videre diskuteres to store tema som følgeforskningen har vist er nødvendig å få belyst. Hvordan skal en best tilrettelegge for skogeiersamarbeid og drift av arealene? Hvordan kan kartlegging av skogressursene være grunnlag og virkemiddel for skogeiersamarbeid?
 
Som en innledning av temadagene i Molde, foredrar Eivind Reiten over temaet: “10 små skogeiere og Norske Skog – om sammenheng i verdikjeden”. Gårdbrukersønnen fra Midsund og styrelederen i Norske Skogindustrier ASA har forskjellig bakgrunn for å si noe om det.  Sammenhengen i verdikjeden viser seg ved at vansker med eiendomsstruktur og kaiproblematikk henger sammen: Skogeieres tømmeromsetning er knyttet til en løsning på kaispørsmål, og optimal bruk av kaier forutsetter en løsning på vanskene med eiendomsstrukturen. Paneldebatten som avslutter de to temadagene, bærer da også tittelen: “Eiendomsstruktur og tømmerkaier i kystskogbruket – hvordan møte utfordringene?” For “Fra 10 til 1” sin del, er det store spørsmålet som stilles paneldeltakere og sal: Hvordan få 10 skogeiere til å bli 1 i kystskogbruket?
 
Programmet og påmelding til temadagene finner du her: https://www.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=142
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.