I en ny artikkel som er publisert i International Journal of Sociology of Agriculture and Food (IJSAF) har Jostein Brobakk og Reidar Almås studert bakgrunnen for de høye matprisene i forbindelse med matkrisen i 2008, og sammenhengen mellom høye mat- og energipriser. Analysene dreier rundt spørsmål knyttet til ubalanse i det internasjonale markedet for matråvarer, klimaendringer, veksten i produksjon av biodrivstoff og økt grad av spekulasjon i finanssektoren.

Brobakk og Almås peker på at vi er inne i en periode med store endringer i den internasjonale landbrukssektoren. Produktivitetsveksten har flatet ut mens etterspørselen etter mat fortsetter å øke i takt med den globale befolknings- og velstandsøkningen. I tillegg har veksten i produksjon av biodrivstoff, som i manges øyne er et effektivt tiltak for å bremse klimagassutslippene, bidratt til økt konkurranse om matråstoff. 
Konklusjonen i artikkelen er at forhold knyttet til tilbud (produksjon) og etterspørsel etter matråvarer (inkludert biodrivstoff) har bidratt til å presse prisene på verdensmarkedet opp, men at toppen i 2008, som utløste matkrisen, i hovedsak skyldtes deregulering av finansmarkedene og en sterk økning i spekulasjon på matbørsene. Videre er det grunn til å anta at effektene av klimaendringer vil øke i tiden som kommer, både i form av mer ustabile værforhold og sosiale og økonomiske effekter av klimatiltak. 

Brobakk, Jostein og Reidar Almås 2011: Increasing Food and Energy Prices in 2008: What Were the Causes and Who Was to Blame. International Journal of Sociology of Agriculture and Food. Vol. 18 (3):236–259
De som har tilgang kan lese artikkelen her: javascript:nicTemp();

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.