I artikkelen Vekstambisjoner blant mannlige og kvinnelige eiere og drivere av lokale småskala matbedrifter, diskuterer Hilde Bjørkhaug og Gunn Turid Kvam produsentenes begrunnelser for og gjennomføring av sine vekstambisjoner. Artikkelen er publisert i Journal of Depopulation and Rural Development studies.

Siden 1990 har nær 1000 små og mellomstore matbedrifter blitt etablert i Norge. Dette kan ses på som et ledd i en aktiv politikk for økt mangfold i næringsaktiviteter i Bygde-Norge. En del av de økonomiske virkemidlene for å oppnå dette har vært prioritert gitt til kvinner og unge for å sikre god kjønnsbalanse og rekruttering av nye og unge etablerere. Slike initiativ kan ha vært viktige når halvparten av eierne/daglige ledere av de lokale matbedriftene nå er kvinner. Det har blitt påpekt at andre målsettinger ikke er oppnådd. Dette gjelder mål om økt avkastning, sysselsetting og bosetting i bygdene. Det skyldes at bedriftene er for små, både med hensyn til omsetting og profitt. Fra landbrukspolitisk hold har det derfor blitt lansert et mål om at 20 prosent av omsettingen i norsk dagligvarehandel skal dedikeres spesialitetsmat, innen 2020. For å oppnå dette må en god del av de små bedriftene vokse og utvide markedsambisjonene sine. Samarbeid mellom flere mindre bedrifter kan være en måte å oppnå dette på.
Med utgangspunkt i en survey som ble gjennomført blant norske små og mellomstore matbedrifter (2008) har artikkelforfatterne analysert vekstambisjoner blant kvinner og menn som eier eller har ansvar for driften i disse virksomhetene. De diskuterer også om målene om vekst korresponderer med de politiske vekstambisjonene. Analysene viser at åtte av ti spesialmat­­bedrifter planlegger vekst. De finner imidlertid at vekstambisjonene først og fremst handler om å sikre bedriftens eksistens og et bedre inntektsgrunnlag for eierne. I motsetning til politiske målsettinger om nasjonal distribusjon, ønsker spesialmatprodusentene å øke slaget (og distribusjon) i det lokale og regionale markedet.  Det er svært få som ser for seg at veksten skal skje gjennom økt samarbeid med andre. Man står dermed overfor en del klare utfordringer om de landbrukspolitiske målene om økt nasjonal distribusjon av spesialmat skal oppnås.
Bjørkhaug, Hilde og Gunn Turid Kvam (2011). Local small-scale food enterprises: ambitions and initiatives for achieving business growth among male and female owners and managers. Journal of Depopulation and Rural Development studies. Ager 11/2011: 29-55.
De som har tilgang kan lese artikkelen her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.