Artikkelen beskriver den norske diskursen om genmodifisert mat slik den uttrykkes gjennom en diskurs analytisk tilnærming av fem fokusgruppe intervjuer gjennomført i vinter 2008. Fokusgruppene besto av informanter fra bondeorganisasjoner, miljøorganisasjoner, næringsmiddelindustri, forvaltning og departement og forskere og eksperter.

Beskrivelsene av de ulike diskursive praksisene viser at ulike interessegrupper synes det er vanskelig å forstå argumentasjon og agenda til andre grupperinger. Uenighet om begrepet risiko fører til konflikt og kamp i den norske diskursen om genmodifisert mat. Gruppen med representanter fra offentlig forvaltning og departement og gruppen bestående av forskere og såkalte eksperter uttrykker et behov for en avklaring av begrepene risiko, usikkerhet og nytte. Det er en kamp om definisjonen om hva som er rett, mest lønnsomt eller akseptabelt. Artikkelen viser at genmodifisert mat er en svært politisert tema og at gruppene opplever et fravær av offentlig debatt om emnet. Felles for dem alle er et ønske for en konstruktiv dialog i et riktig forum for dette.
Magnus, Trine (2011). Fokus på genmodifisert mat: Hva kan fem fokusgruppeintervjuer fortelle om den norske genmatdiskursen? Sosiologisk tidsskrift, 19(4/2011): 331-358
Du kan lese/laste ned artikkelen i pdf format her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.