Tar meldingen om landbruks- og matpolitikken opp de viktigste utfordringene og spørsmålene for landbruket og for landbruks- og matpolitikken de kommende årene, og peker meldingen på de riktige løsningene og retningene? Det er blant de spørsmålene som et forskerpanel skal reflektere over på et åpent møte ved Høgskolen i Nord-Trøndelag mandag 16. januar 2012.

Regjeringa la i statsråd 2. desember 2011 fram Melding til Stortinget: landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords.
Tar meldingen om landbruks- og matpolitikken opp de viktigste utfordringene og spørsmålene for landbruket og for landbruks- og matpolitikken de kommende årene, og peker meldingen på de riktige løsningene og retningene? Det er blant de spørsmålene som et forskarpanel skal reflektere over på et åpent møte ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, mandag 16. januar 2012, kl 13.30 – 17.00.
Møtet er åpent for alle og blir arrangert rett i etterkant av LMD sin regionale presentasjon av meldingen.
Landbruks- og matdepartementet (LMD) arrangerer en regional presentasjon av meldingen til Stortinget om landbruks- og matpolitikken mandag 16. januar 2012 kl 10.00. Etter lunsj arrangerer NILF, Bygdeforskning og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et åpent tverrfaglig forskerseminar i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Her vil forskere fra Bioforsk, Skog og landskap, Bygdeforskning og NILF forsøke å svare på om meldingen reiser de sentrale utfordringene og spørsmålene for landbruket og for landbruks- og matpolitikken de kommende årene, og om meldingen gir de riktige løsningene og svarene. Meldingen vil også bli sett i et  landbrukshistorisk perspektiv.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.