Hva er skogbruksaktørenes erfaringer fra forsøk på å etablere skogeiersamarbeid, og hva sier mulig deltakende skogeiere om forsøkene?

I denne populærvitenskapelige publikasjonen presenteres noen av svarene på disse spørsmålene.  Svarene er hentet fra prosjektet “Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket” (2009-2013). Prosjektet er et følgeforskningsprosjekt, det vil si at forskerne følger det som skjer i forsøkene på å etablere samarbeid for skogeiere, samtidig som forskerne har mulighet til å påvirke det som skjer i forsøkene.
“Fra ti til en” er finansiert av Norges forskningsråd, forskningsmidlene over jordbruksavtalen og skognæringen i kystskogbruksfylkene.  Norsk institutt for skog og landskap er forskningspartner.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.