Å besøke en destinasjons hjemmeside på nettet, er slik ferien begynner for mange i dag. Internett har skapt noen nye spilleregler for turisme og reiseliv og gjort det mulig for små foretak å markedsføre seg direkte ut mot turistmarkedet uten for store kostnader. Hjemmesidene viser hvordan gårdsturisme blir formidlet av gårdene selv, hva slag tilbud og image de har, og dette gjør det interessant å studere dem.

I denne artikkelen spør vi hvordan gårdsturismen, slik den presenteres på hjemmesidene, møter de nye turismetrender som er preget av et ”romantisk” fremfor et ”masseturisme”-blikk. Vi ser at gårdsturisme tilbyr produkter og opplevelse som møter trendene ved å selge det autentiske, tradisjonelle og særegne. Tre paradokser kommer til uttrykk, nemlig at man ikke kan unngå å iscenesette det ”autentiske” i turismesammenheng; at det er vanskelig å markedsføre ”det tradisjonelle” uten å koble det til moderne verdier og komfort, og at ”det unike” ved gårdsturismen gjennomgår standardiseringsprosesser.
Skavhaug, Inga Marie O. og Berit Brandth (2012), Gårdsturisme på hjemmesider: trender, blikk og paradokser. Sosiologisk tidsskrift, 20(1):27-46.
Du kan lese/laste ned artikkelen i pdf format her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.