Bygdeforskningsdagen ble første gang arrangert i mars 2011. Den ble godt mottatt som arena hvor forskning formidles og bygdespørsmål drøftes. Merk av datoene 4. og 5. november 2013. Vi planlegger da en ny konferanse i Trondheim.

Artikkelen som er publisert i tidsskriftet Tourism Management, presenterer ny kunnskap om hvordan produkttilbudet i gårdsturismen er sammensatt og varierer mellom områder.
Videre viser artikkelen at produkttilbudet henger sammen med organiseringen og elementer av institusjonell art som er innført, slik som kvalitetssikring. I Nord-Tyrol er tilbudet konsentrert rundt overnatting og derfor smalere, mens tilbudet i gårdsturismen i Norge er bredere med mer likeverdig fordeling på overnatting, servering og opplevelser. Det er også klare forskjeller i organisasjonsoppbygging. I Østerrike (hvor Nord-Tyrol er en provins) er det betydelige ressurser både på nasjonalt nivå, provinsnivå og lokalt. I Norge foregår det meste av organisasjonsarbeidet på nasjonalt nivå.
På tross av dette er målsettingene i organisasjonene svært like med fokus på tre oppgaver: markedsføring, kompetansebygging og kvalitetssikring. Når det gjelder kvalitetssikring, som er en type institusjonell faktor, er to av områdene like. Både Nord-Tyrol og Sør-Tyrol har en systematisert godkjenning, gradering og kontroll av medlemsbedriftene, mens kvalitetskontrollen i Norge er av generell art. Sør-Tyrol har til og med en egen lov om gårdsturisme.
En hovedkonklusjon i artikkelen er derfor at produkttilbudet, organiseringen og institusjonelle elementer henger sammen og forutsetter hverandre. En forklaring på forskjellene, særlig mellom de to Alpe-områdene og Norge, er at mange flere turister besøker Alpe-områdene. Dette genererer et større besøk på turistgårdene og derigjennom økte ressurser til organisasjonsarbeid.
Forbord, M., M. Schermer and K. Grießmair (2012): Stability and variety – Products, organization and institutionalization in farm tourism. Tourism Management 33(4): 895-909.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.