Norsk senter for bygdeforskning ønsker velkommen til en-dags konferanse om utviklingen i utmarka i sørsamiske områder, tirsdag 6. mars 2012 på Stjørdal. Tema: Sørsamisk reindrift, næringsutvikling og beiterettigheter. Program er nå lagt ut.

Tid og sted:
Tirsdag 6. mars 2012 kl. 10.00-15.45
Rica Hell Hotel, Stjørdal
Næringsutvikling i utmark er viktig for distriktskommuner, og myndighetene oppmuntrer til det. Samtidig opplever beitenæringene at arealer og bruksrettigheter er under press.
Noen av temaene vi ønsker å belyse er:
Hva skjer med bruksretter i en tid med sterk kommersialisering av utmarka?
Hva er framtida for sørsamisk reindrift?
Hva innebærer en bærekraftig arealforvaltning?
Konferansen arrangeres i tilknytning til forskningsprosjektet “Reindrift og kommersialisering av utmarka i sørsamiske områder – hvordan etablerte rettigheter og praksiser blir utfordret”. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og er et samarbeid mellom Bygdeforskning, NILF, Universitet i Oslo (jus), NINA og britiske forskningsmiljø.
Forskere fra prosjektet og inviterte bidragsytere fra politikk, forvaltning, interessegrupper og andre vil bidra med innlegg, og vi håper på en fruktbar diskusjon.
Rica Hell er like ved Trondheim lufthavn Værnes og Værnes togstasjon.
Konferansen inkludert lunsj er gratis, men påmelding er nødvendig (gi beskjed ved matallergi etc.)
Påmelding er nå avsluttet.
______________________
Fotograf: Alexandre Buisse

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.