I halvparten av norske gårdshushold utgjør inntektene fra landbruket nå så lite at lysten til å investere i og utvikle gården er borte. Inntekter utenfra landbruket har alltid vært og vil fortsatt være en viktig del av norsk gårdsøkonomi.

Familiejordbrukets fremtid er avhengig av at bøndene er interessert i å investere i og utvikle brukene sine. Videreføring av norsk landbruk kan imidlertid ikke baseres på inntekter fra arbeid utenfra bruket. Det må ligge inntjening fra gårdsdrift i bunn. I artikkelen diskuteres framtidsutsiktene for det norske familiejordbruket og forklaringskraften i klassiske sosiologiske teorier innenfor landbruksfeltet har på moderne familielandbruk i Norge.
 
“Exploring the Sociology of Agriculture: Family Farmers in Norway – Future or Past Food Producers?” s 283-303 i Dennis Erasga (red.) Sociological Landscape – Theories, Realities and Trends, ISBN 978-953-51-0460-5.
 
Resultater av analysene ble også diskutert i kronikk i Nationen 22.11.2011 (Se vedlegg)

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.