Norsk senter for bygdeforskning inviterer deg til Bygdeforskningsseminar: “Designing Effective Policies for the Green Economy: Government Policy and the Promotion of Organic Food Consumption in Denmark, Sweden, the UK and the US” Gjesteforelesning med Carsten Daugbjerg. Sted: Møterom “Tinget”, v/Bygdeforskning i 4. etg på Idrettssenteret Dragvoll Tid: Fredag 27. april kl 10.15 – 11.30 Gjesteforelesningen holdes på engelsk.

Studies of environmental policy performance tend to concentrate on the impact of particular policy institutions or of single policy instruments. However, environmental policies most often consist of a package of policy instruments. Further, these studies pay no or very little attention to policy instruments directed at the demand-side of the market. The lecture presents a policy typology for government intervention aimed at creating green markets. The typology distinguishes between four types of policies based on the balance between supply-side and demand-side policy instruments applied. The analysis demonstrates that cross-country variation in organic food consumption is explained by differences in the packages of policy instruments applied, controlling for numerous systemic and individual level alternative explanations. The analysis suggests that for environmental and political reasons, governments should apply more demand-side instruments when introducing environmental policies.
***
Bygdeforskningsseminaret er en møteplass for bygdefolk, forvaltning og akademia. Tema varierer og kan omhandle alt fra forskningsmetodikk til konkret utviklingsarbeid i bygdene. Felles for alle seminarene er at de har bygdesosiologisk relevans. Bidragsyterene kommer fra både forskning, forvaltning og interesseorganisasjoner.
Vel møtt!

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.