Årsmeldingen for 2011 er ferdig. Her finner du stoff som omhandler vår forskning i tillegg til andre aktiviteter hos Bygdeforskning i 2011.

Mer enn 350 bønder i Troms har svart på et omfattende spørreskjema om dagens drift, framtidsutsikter for gården, trivsel, yrkesidentitet og –tilhørighet, investeringer og investeringsbehov, tilleggsnæringer i dag og framover, faglig oppdatering, samarbeid med andre gårdbrukere, sosiale kontakter og holdninger til en rekke spørsmål som landbrukssamvirket, økologisk landbruk, genteknologi, landbrukets samfunnsmessige oppgaver, miljøkrav, dyrevelferd mv.
 
Underøkelsen ble gjort etter at Meld St nr 9 “Velkommen til bords” ble lagt fram.
Det er første gang det gjennomføres en så vidt omfattende undersøkelse blant bøndene i Troms. Undersøkelsen bør ha interesse for landbrukets organisasjoner, kommuner og etater som arbeider innen forvaltning og utvikling i landbruket og andre interesserte.
Forsker Brit Logstein ved Bygdeforskning er faglig ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen og bearbeiding av resultatene. Hun vil presentere resultatene i

Fylkestingsalen i Fylkeshuset i Tromsø, tirsdag 15. mai kl 11:00 – 14:00, inkl en pause med enkel servering.

Påmeldingsfrist: Onsdag 9. mai (Påmelding via denne link)
Vel møtt!
Foto: Alf Bjerkås, Fylkesmannen i Troms

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.