Trine Magnus forsvarer fredag 11. mai 2012, offentlig for graden Philosophiae doktor (ph.d.) i faget sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, avhandlingen: "Den norske diskursen om genmodifisert mat." Vi ønsker henne lykke til i dag.

Prøveforelesingen finner sted fredag 11. mai 2012 kl. 10:15 over oppgitt emne:
“Den norske og den internasjonale diskursen om genmodifisert mat – en sammenligning”
Disputasen finner sted samme dag kl. 12:30.
Følgende komité har vurdert avhandlingen:
Professor Torben Hviid Nielsen, Universitetet i Oslo
Docent Victoria Wibeck, Linköping Universitet
Professor Berit Brandth, NTNU
Professor Berit Brandth, har administrert komiteens arbeid

Avhandlingen er etter innstilling fra denne komiteen kjent verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Kandidaten sin veileder har vært professor Reidar Almås, NTNU.
Prøveforelesing og disputas er åpne for alle interesserte.
Prøveforelesingen og disputasen blir holdt i auditorium D2, bygg 2, nivå 3, på Dragvoll. Dragvoll.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.