Gro Follo og Jostein Vik deltar nå i to internasjonale aktiviteter knytta til skogeierskap, skogforvaltning og skogpolitikk. Her drar de veksler på en rekke tidligere og pågående forskningsprosjekter ved Bygdeforskning.

Arbeidsgruppe om skog og skogeiere på verdenskongress for ruralforskere i Lisboa, 2012
Follo og Vik leder en arbeidsgruppe på verdenskongressen i ruralforskning i Lisboa i månedsskiftet juli/august. Gruppen presenterer og diskuterer forskning rundt det fragmenterte skogeierskapet og utfordringer dette medfører for skogpolitikk og forvaltning av skogen. Forskere fra hele verden deltar.
For innhold i WG 62, se vedlegg nederst på siden.
Link til verdenskongressen: https://irsa2012.com/event/wcrs-2012/
 
Bygdeforskning med i EU’s COST action om skogpolitikk og skogforvaltning
Nylig ble et større europeisk forskersamarbeid om skogpolitikk og skogforvaltning finansiert. COST’en har tittelen: «Forest land ownership changes in Europe: Significance for management and policy». Siktemålet er å gi kunnskap på europeisk nivå om ulike og endrede mønster i skogeierskapet og hvilke effekter det har. Det er også et mål med Cost-actionen å utvikle nye tilnærminger til skogpolitikk og forvaltning av skogen.  Follo og Vik deltar i samarbeidet som omfatter forskere fra 24 land.  
Link til COST action: https://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1201

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.