“Om regional befolkningsutvikling og flytting” Sted: Møterom “Tinget”, v/Bygdeforskning i 4. etg på Idrettssenteret Dragvoll Tid: Fredag 22. juni kl 13.00 – 14.00

Kjetil Sørlie
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Kjetil Sørlie er utdannet demograf og arbeider med regionalforskning. Han har i mange år arbeidet med problemstillinger knyttet til regional befolkningsutvikling og flytting, og vil i forelesningen spesielt fokusere på resultater og betraktningsmåter knyttet til flyttemotivundersøkelsene 1972 og 2008.
Sørlie analyserer disse flyttemotivundersøkelsene med bakgrunn i prosjektet «Flyttemotiver og bostedsvalg» finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBR, NORUT Tromsø og Alta, med deltagelse fra Universitetet i Nordland og TØI.
Om Bygdeforskninsseminaret:
Bygdeforskningsseminaret er en møteplass for bygdefolk, forvaltning og akademia. Tema varierer og kan omhandle alt fra forskningsmetodikk til konkret utviklingsarbeid i bygdene. Felles for alle seminarene er at de har bygdesosiologisk relevans. Bidragsyterne kommer fra både forskning, forvaltning og interesseorganisasjoner.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.