Jostein Vik og Maja Farstad ved Norsk senter for bygdeforskning har publisert en ny rapport om hest og hestehold.

Rapporten presenterer funn fra en større spørreundersøkelse om hestehold i Norge. Rapporten er dels en kartlegging av omfanget av hesteholdet og dels en studie av holdninger, kunnskap og praksis med hensyn til hest hestehold og fôring.
Noen av de viktigste funnene kan oppsummeres slik:. Undersøkelsen tyder på at antallet hesteeiere er om lag 50 000, og vi estimerer i denne rapporten hesteantallet i Norge til rundt 125 000 hester. Dette er høyere enn tidligere estimat av det norske hesteholdet. Hesteeierne skiller seg i fra gjennomsnittet i befolkningen på noen områder. De registrerte hesteeierne ser ut til å ha noe høyere gjennomsnittsinntekt og -utdanning enn befolkningen for øvrig. Kvinner er i flertall blant hesteeierne selv om de er i betydelig mindretall som registrerte brukere i for eksempel landbrukssektoren. Videre bor de fleste hesteeierne i bygder og mindre tettsteder, og rundt 1/3 av eierne er eiere eller medeiere av gårdsbruk. 72 prosent av hestene benyttes til hobby/rekreasjon. Det er omfattende bruk av ulike former for ubetalt arbeidshjelp i stallene.
Når det gjelder grovfôr bruker 69 prosent i hovedsak høy, 56 prosent høyensilasje og 35 prosent surfôr.
Hesteeierne ser dårlig økonomi, manglende offentlig støtte og dårlig samarbeid innad i næringa som de viktigste flaksehalsene for utviklingen av hesteholdet framover.
Datainnsamlingen ble gjennomført våren 2011, og Rapporten er skrevet som en del av forskningsprosjektet “God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre helse”. Prosjektet, som er finansiert av Norges Forskningsråd og Stiftelsen Svensk Hästforskning, er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk, Norsk senter for bygdeforskning, Norges veterinærhøgskole og Sveriges Lantbruksuniversitet.
Foto: Roger Kidd [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.