Den trettende verdenskongressen i bygdesosiologi ble avholdt i Lisboa, Portugal i dagene 29. juli til 4. august med bred deltakelse fra Norsk senter for bygdeforskning.

Bygdeforskning sto for ledelsen av 4 sesjoner og det ble lagt fram 20 presentasjoner av forskere fra Bygdeforskning. Mer enn 1000 deltakere totalt presenterte vel 1400 paper i 71 arbeidsgrupper, og dette var en av de best besøkte kongresser i historien til den internasjonale bygdesosiologiassosiasjonen.
Et av de mest brennende spørsmålene som ble diskutert var verdens matsikkerhet, som blant annet ble drøftet i plenumsforedrag av Olivier De Schutter, FNs spesialrapportør om retten til mat og José Graciano da Silva, generaldirektør i FAO. Det er grunn til å gratulere professor Manuel Moreira og hans team med en utmerket kongress.
På generalforsamlingen gikk Reidar Almås av etter fire år som president og professor Geoffrey Lawrence, The University of Queensland, Brisbane Australia tok over som ny president i International Rural Sociology Association (IRSA).
Den neste kongressen vil bli avholdt om fire år i Toronto, Canada i august 2016.
Bilde: T.v: Reidar Almås, Geoffrey Lawrence
Foto: Odd Roger Langørgen | Norsk senter for bygdeforskning

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.