Studier indikerer at barn er mindre ute i naturen og at innholdet i barns naturopplevelser er annerledes enn før. Ikke minst er det mye som tyder på at de voksne spiller en mer aktiv og førende rolle i barns kontakt med natur.

Bygdeforsker Gro Follo deltar i det nylig oppstartede forskningsprosjektet ‘How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life’ med sin samfunnsvitenskapelige forskerkompetanse på skog som natur, og med sin mange års erfaring som førskolelærer og barnehagestyrer.
Prosjektet skal undersøke hvordan barn opplever natur, hvor det skjer, samt hvordan barna sitt friluftsliv arter seg og hvilken rolle de voksne spiller. Prosjektet ledes av Margrete Skår, Norsk institutt for naturforskning (NINA), og det treårige prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
Les mer om prosjektet her på NINAs hjemmeside.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.