Utmarka har gått frå å vere beitemark til å bli representasjonar for den symbolkonsumerande middelklassa sin iherdige projisering av flyktige identitetar. Kiting, hundekøyring og massemønstringar der tusenvis av DN-lesande middelklassemenn ivrar etter å simulere åndeleg slektskap med polarheltane våre, bidreg til å omdefinere utmarka og stiller store krav til forvaltingas handverkarar og utfordrar dei tradisjonelle utmarksnæringane.

Artikkelen er publisert i PLAN nr. 3-4 2012 og kan, om du har tilgang, lesast på Idunn. Der finn du også ein nedlastbar PDF med artikkelen i sin heilheit.
Andre kan lese artikkelen på bloggen til Bjørn Egil Flø.
Foto: Birkebeineren.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.